Kalliosuunnistusta sateessa. Sokkalinnan metsää on sekä salahakattu että metsäpalon vahingoittuma. Paikallisten retkeilijöiden nuottioiden aiheuttamat metsäpalot ovat jokakesäinen riesa, toisaalta se on metsän uudistusmenetelmäkin.

Das Waldgebiet um Sokkalinna zeigt Spuren von Waldbränden und der Tätigkeit illegaler Holzfäller.