Kaatuneitten muistokivi. Aleksandr Saksan mukaan venäjänkielinen teksti on sikäli käännösvirhe, että "Slava" merkitsee "Kunniaa" vain omille sankareille, ei koskaan vihollisen kaatuneille, joille sana "Tshest'" on sopiva ilmaus.

Das Mahnmal für die Gefallenen.